Hasznos infók

Az általam forgalmazott karórák mérete nagy vonalakban megegyezik a képen látható karóra méreteivel, azonban a karóra kialakításától függően ezek a méretek eltérhetnek.

A számlap mérete kb: 40 mm


Használati utasítás és a Jótállás

Használati utasítás

Az általunk (www.szociautokarora.hu) forgalmazott összes termék rendelkezik magyar nyelvű használati útmutatóval és jótállási jeggyel, melyet az termékhez csomagolva kap kézhez a Vásárló.

Garancia, szavatosság: A jótállás időtartama egy év.

A jótállás időszakán belül amennyiben az óra szokásos alkalmazása alatt meghibásodna, költségmentesen kerül kijavításra a vásárlás illetve csomagküldés keltétől számítva.

Ha az óra a jótállás időszakán belül igényelne szervizt, kérje a javítást vagy a beállítást az eladótól vagyis tőlünk az www.szociautokarora.hu (info@szociautokarora.hu)

A Vásárlót a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben, valamint a Ptk 1959. évi IV. törvény 306-310 §, illetve a Ptk. 248 §-aiban foglaltak illetik meg, a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.

A jótállás nem vonatkozik:

 • a nem vízálló óráknál a vizesedésből adódó meghibásodásra,
 • a mindennapi használatból adódó kopásra, elhasználódásra,
 • a nem rendeltetésszerű, durva, nem megfelelő használatra visszavezethető sérülésekre, mint például az óra tokját, szíját, csatját vagy az abba ágyazott köveket, koronát, gombokat érő külső mechanikai hatások (ütés, karcolás, súrlódás) okozta sérülésekre.
 • elem, óraszíj, óraüveg, valamint ezek mindennapi használatából adódó elhasználódására, karcolásokra, kopásokra, illetve díszitő kövek külső behatásra történő elvesztésére sem.
 • Ha a hibát nem az eladó (www.szociautokarora.hu) révén eszközölt, bizonyítottan szakszerűtlenül elvégzett javítás vagy beállítás okozta.

AZ ÓRA GONDOZÁSA:

Az elem élettartamát a gyári behelyezéstől kell számítani. Az elem kimerülésének első jelére (késik az óra), cseréltesse ki az elemet egy megfelelően felszerelt órásnál, vagy az eladónál.

Ez az óra precíziós alkatrészeket tartalmaz. Soha ne próbálja meg kinyitni az óraházat vagy levenni a hátlapot. A víz és a por behatolása ellen egy vízzáró gumitömítés szolgál. Mivel hosszabb használat után a gumi elöregszik, a tömítést szabályos időközönként (3 évente) ki kell cserélni.

Vízálló óráknál a vízállóság csakis abban az esetben garantált, ha szabályos időközönként (3 év) az átvizsgálást az eladó a www.szociautokarora.hu elvégzi.

Kerülje, hogy szélsőséges hőmérsékletnek tegye ki az órát. Semmi esetre se menjen úszni, fürdeni, tusolni az órával, ha nincs rajta az 5 ATM vagy a 10 ATM WATER RESISTANT jelzés.

Ne vigye az órát szaunába! Még a vízálló órák esetében se viselje az órát fürdés közben vagy olyan helyen, ahol tisztálkodó szerek érhetik (szappan, tusfürdő, sampon), mert ezek a vegyi anyagok károsítják az óra tokozását, szigetelését, vízállóságát.

Kerülje, hogy az órát testápoló krém, dezodor, napolaj vagy kozmetikai szerek érjék. Világos árnyalatú szilikon és bőrszíjak színe tartós viselet esetén vagy sötét színű textíliával történő gyakori érintkezés során megváltozhat!

Ámbár az óra úgy van tervezve, hogy sikeresen ellenálljon a normál használat közben jelentkező rázásnak, ennek ellenére nem ajánlatos, hogy durva bánásmódnak, kézi ütésnek tegye ki vagy, hogy kemény felületre leejtse. Kerülje a szíj túlságos meghúzását, csak annyira húzza meg, hogy az ujját be tudja dugni a szíj alá.

Az óra és a szíj tisztításához puha ruhát használjon, szárazon vagy szappanos lében enyhén megnedvesítve. Soha ne használjon illékony vegyszereket (például benzint, hígítókat, spray-s tisztítószereket, oldószereket stb.).

Egyes modellek további díszítő bevonatot kapnak (arany, IPBlack), mely napi használat során megkophat.

Ne vigye az órát szaunába! Ne hagyja az órát napon felmelegedni! Felhevült állapotban az órát ne érje nedvesség, ne vigye vízbe!

Tilos a koronát és a gombokat használni a víz alatt, vagy amíg a tok nedves.

Jet-Bike, Jet-Ski, vizisí, vízbe ugrás és búvárkodás kizárólag a WR 200M, WR20ATM, vagy WR20BAR, jelzésű órában engedélyezett.

Ha az órát tengervíznek teszi ki, utána jól mossa meg édes vízzel és törölje szárazra, mert a sós víz károsítja a tok szigetelését.

Mielőtt az órát nedvesség érné, ellenőrizze a tok, a gombok és a korona épségét, lezárt állapotát.

Ha bármiféle rendellenességet észlel azonnal forduljon az eladóhoz (www.szociautokarora.hu). Egyes modellek bőr- vagy szövetszíjjal kerülnek forgalomba, ezekkel a fürdés és az úszás nem ajánlott, mivel ez a szíj idő előtti, gyors tönkremeneteléhez vezet.

JÓTÁLLÁSI TUDNIVALÓK:

1. A jótállás időtartama a vásárlástól számított 1 év, a jótállási kötelezettség az eladót az (www.szociautokarora.hu) terheli.

2. A jótállási igényét a jótállási jeggyel és a vásárlás tényét, időpontját igazoló dokumentummal érvényesítheti, ezért gondosan őrizze meg! Az elveszett jótállási jegyet az eladó pótolni nem tudja.

3. Kérjük ellenőrizze a vásárlás napjának feltüntetését és a jótállási jegy szakszerű kitöltését!

4. Jótállási, javítási munkát kizárólag csak érvényes jótállási jegy vagy a vásárlás tényét, helyét és időpontját igazoló dokumentum alapján végezheti el az eladó.

5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

6. A jótállási határidő a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

7. Az óra kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a vásárló az órát nem tudta rendeltetésszerűen használni.

8. Törekszünk arra, hogy 15 napon belül elvégezzük a javítást illetve a cserét. Csere esetén a jótállás újból indul a kicserélt fő alkatrészre.

9. A fogyasztó a jótállási igényét az eladónál az www.szociautokarora.hu érvényesítheti. A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az eladóval közölni (kárenyhítési kötelezettség). Meghibásodás esetén a Ptk 306. § szerint járunk el.

10. A javítást a megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végezzük.

11. A javítás esetén az órába kizárólag új alkatrész helyezhető.

12. A jótállásra kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek a másolatát a fogyasztónak köteles átadni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását is a jegyzőkönyvben kell megadni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

13. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet.A Vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az eladóval a (www.szociautokarora.hu) közölni (kárenyhítési kötelezettség). Az óra meghibásodása esetén a Ptk 306. § szerint járunk el.

Javításra az eladóhoz elküldött óra mindkét szállítási költsége a Vásárlót terheli.

Az www.szociautokarora.hu üzemeltetőjének székhelyén, átadási pontjain egyébként személyes ügyfélszolgálat nem működik, javításra órát személyesen leadni vagy javításból visszakerült órát nem áll módunkban átadni.

Javítás után a szervizből csomagküldő szolgáltatással kerül vissza a Vásárlónak.

A javítás a megfelelő határidőn belül, a vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kerül elvégzésre. A webáruház törekszik arra, hogy 15 napon belül végezze el a karóra javítását.

Vásárlói véleményeltérés esetén az www.szociautokarora.hu a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek a másolatát a vásárlónak átadja (megküldi). Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indoklása is a jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. Ha az eladó a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról három munkanapon belül értesíti a Vásárlót és eltérő vélemény esetén a szakszerviztől szakvéleményt szerez be. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges a Vásárló a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől közvetlenül kérhet szakvéleményt. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a www.szociautokarora.hu fokozott mértékben együttműködik. Ennek keretében a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot ad. További vitaesetén a vásárló a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.

A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha az www.szociautokarora.hu bizonyítja, hogy a hiba a karóra nem rendeltetésszerű, a használati útmutatóban leírttól eltérő, durva használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb vásárlás után keletkezett okból következett be.

Kérjük a használati útmutatóban leírtakat saját érdekében tartsa be, mert eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén az óráért jótállást nem vállalunk.

A jótállás nem vonatkozik: elem, óraszíj, óraüveg, valamint ezek mindennapi használatából adódó elhasználódására, karcolásokra, kopásokra, illetve díszitő kövek külső behatásra történő elvesztésére sem.

Fontos tudnivalók:

Az elem élettartamát a gyári behelyezéstől kell számítani. Az elem kimerülésének első jelére (késik az óra), cseréltesse ki az elemet egy megfelelően felszerelt órásnál, vagy az eladónál.

Ha jogosulatlan szervizbe viszi óráját a Vásárló javításra vagy elemcserére, az a jótállás megszűnését vonja maga után.

Az óra precíziós alkatrészeket tartalmaz. Soha ne próbálja meg kinyitni az óraházat vagy levenni a hátlapot.

A víz és a por behatolása ellen egy vízzáró gumitömítés szolgál. Mivel hosszabb használat után a gumi elöregszik, a tömítést szabályos időközönként (3 évente) ki kell cserélni.

Vízálló óráknál a vízállóság csakis abban az esetben garantált, ha az előírt időszaki átvizsgálást az eladó (www.szociautokarora.hu) elvégzi. Ajánlott az átvizsgálást tavasszal, a strandszezon kezdete előtt elvégeztetni.

Ha az órában víz vagy párakicsapódás jelenne meg, azonnal adja be ellenőrzésre az eladóhoz az (www.szociautokarora.hu), mert a víz elkorrodálhatja az óraházon belüli alkatrészeket.

Kerülje, hogy szélsőséges hőmérsékletnek tegye ki az órát, napon felmelegedett órával ne menjen vízbe! Ne vigye az órát szaunába!

Még a vízálló órák esetében se viselje az órát fürdés közben vagy olyan helyen, ahol tisztálkodó szerek érhetik (szappan, tusfürdő, sampon), mert ezek a vegyi anyagok károsítják az óra tokozását, szigetelését, vízállóságát.

Elemcserekor kérhet az eladónál vízállóság ellenőrzést. Speciális műszer segítségével az órás szakember megállapítja, hogy az óra tokja megfelelően ellenáll-e a nyomásnak.

Az óra üvege belülről bepárásodhat, ha hirtelen hideg helyre kerül. Ez nem jelent hibát, ha a pára az üvegről a melegben gyorsan eltűnik. Ha a pára a melegben továbbra sem tűnik el, vagy vizet lát az órában, sürgősen küldje el az órát az eladóhoz.

Ne húzza meg túlságosan az óra szíját vagy a fémcsatot, mert könnyen aláizzadhat és bőrkiütést kaphat.

Vigyázzon a csatra és mindig tartsa tisztán.

Ne hagyja az órát olyan helyen, ahol túlságosan felforrósodhat (kocsi ablakában, napsütésben vagy közel a fűtőtestekhez). Kerülje az extrém hideget is, az óra quartz szerkezete késhet, vagy megállhat a nagy hidegben (-10 °C alatt). Az óraszerkezet károsodik, ha +60 °C fölé melegszik.

Az analóg mutatókat az óra mágneses elven mozgatja. Ha túlságosan közel kerül külső mágneses vagy elektromágneses sugárzást kibocsátó készülékekhez (hangszóró, mágneses karkötő vagy nyaklánc, televízió, mobil telefon, számítógép, tápegység, stb.) a mutatók mozgásában probléma jelentkezhet.

Néhány esetben, az arra érzékenyeknél allergiás reakciót, kiütést válthat ki az óra viselése. Ezt a legtöbb esetben a szíjon megtelepedett baktériumok okozhatják. Ezt elkerülendő mindig tartsa tisztán az órát, a csatját és a szíjat. Száraz vagy enyhén szappanos lében megnedvesített puha anyaggal tisztítsa az órát és a csatot. A műanyagszíj vagy a bőrszíj cseréjéhez keresse fel az eladót vagy bármely órás üzletet.

Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük, ha ez a meghibásodás vagy sérülés bizonyíthatólag a szállító hibájából történt vagy gyári hibás a termék.

Ha a cserére bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük, az áru előzetes visszapostázása, illetve a cég központjába történő visszaszállítás esetén.

Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges.

Jótállási jegy minta

JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás neve: Göblyös János egyéni vállalkozó (www.szociautokarora.hu)

Vállalkozás címe: 5081 Szajol Szolnoki út 22.

Elérhetőség: info@szociautokarora.hu +36 70 945 0946

Termék megnevezése, típusa:

Gyártó neve (ha nem azonos a vállalkozással):

Termék gyártási száma (amennyiben van):

Csomagfeladás dátuma:

Számla sorszáma:

......................................................................................

                                                                                                                    Eladó


KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:


KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:


KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:


KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Kicserélés történt, amelynek időpontja:


KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Kicserélés történt, amelynek időpontja:


TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 • elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő - így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési - jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles - az ott meghatározott tartalommal - jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.